Passion

Polystylová kompozice
Polystyle composition
feat. Ivan Skřítek

Compassion

Rocková úprava
Rock arrangement


Malá noční hudba

Malá noční hudba na báseň současného autora Milana Mikuláška
Little Hight Music on poem of contemporary czech poet Milan Mikulášek
feat. Vladimíra Krčková

Compassion

Videoklip
Videoclip

Bad

Michael Jackson zní dobře jak v jazzovém hávu, který zastupuje saxofonové kvarteto, tak v klasickém, který zastupuje smyčcové kvarteto
Michael Jackson sounds great in classic style (string quartet) and also jazz style (saxophone quartet)

Fire

Hard Rocková píseň
Hard Rock song
feat. Ivan Skřítek

Determination

Rocková píseň s elektrickou kytarou
Rock song with guitar

Goodness

Lyrická píseň s violoncellem
Lyrical song with violincello

Calmness

Klidná píseň s klarinetem
Calm song with clarinet

Warmness

Disko píseň
Disco song

Ode To Joy

Multižánrový cover s flétnou, saxofonem a violoncellem
Multigenre cover with flute, saxophone and violoncello

ToneGym

Diamond Ears Award

After one year and half of irregular training, I´ve received highest award
ToneGym is very methodical and entertaining, I recomend it to all my students