Otto OranyMusical adventurer

Compassion

feat. Ivan Skřítek

CONTACT

Exploration in the jazz, rock, pop, electronic, funk, classical music and avantgarde


otto.orany@email.cz


composer & pianist

Jazz


Jazz mnoha podob kombinovaných mezi sebou i s jinými styly
Jazz combined with styles of itself or different styles

Pop-Rock


Pop, rock, hard rock, funk a dance 
Progressive pop containing rock, hard rock, funk and dance

Film-like

Hudba ovlivněná filmovou hudbou, především její výpravností
Music influenced by film music furthermore by its telling stories

No borders

Avantgarda, jiné styly a záznamy živých vystoupení, které se jinam nevešla
Avantguarde, other styles and also live concerts


Vytvořeno přes saywebpage.com